دعاوی سه‌گانه تصرف

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : خیابان زرتشت غربی 13

دعاوی سه‌گانه تصرف
دعاوی سه‌گانه تصرف شامل رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت است.

برای طرح دعوای رفع تصرف عدوانی، ۳ رکن سبق تصرف خواهان (سابقا ملک در تصرف خواهان بوده باشد)، لحوق تصرف خوانده (در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد) و عدوانی بودن تصرف خوانده (تصرف فعلی خوانده بدون رضایت خواهان و حکم مرجع صالح باشد) لازم است. موضوع دعوای رفع ممانعت از حق، حمایت از استفاده از یک ملک، تحت عنوان حق ارتفاق یا حق انتفاع است.
موضوع دعوای رفع مزاحمت نیز این است که شخصی نسبت به متصرفات غیرمنقول دیگری مزاحم شود؛ بدون اینکه ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. 

حمایت

5.00 avg. rating (97% score) - 1 vote

آدرس موسسه حقوقی هانیه اخوان کاظمی

آدرس : خیابان زرتشت غربی موسسه حقوقی اخوان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*