قرارداد پیمانکاری نظافت

قرارداد پیمانکاری نظافت

بخشی از متن قرارداد:
ماده ۱) موضوع قرارداد
عبارت است از نظافت محوطه و تأسیسات و طبقات مختلف ساختمان مواد خام طبق نقشه پیوست که بالاترین سطوح را شامل می باشد از جمله به شرح زیر :
الف) آسیای سنگ و آسیای بیرون :
۱-۱- تخلیه مواد ریزش اطراف باند کوچک سنگ
۱-۲- تخلیه مواد ریزش ابتدای باند بزرگ سنگ
۱-۳- تخلیه مواد ریزش اطراف آسیای سنگ ( پای آسیا )
۱-۴- نظافت کف طبقات مربوطه
۱-۵- نظافت زیر لنگری باند سنگ .
ب) آسیای خاک :
۱-۶- تخلیه مواد اطراف نقاله خوراک دهنده خاک
۱-۷- تخلیه مواد اطراف باند کوچک خاک
۱-۸- تخلیه مواد ریزش ابتدای باند بزرگ خاک
۱-۹- نظافت کف طبقات مربوطه
۱-۱۰- نظافت اطراف باندهای داخل تونل
۱-۱۱- نظافت زیرلنگری باند خاک
ج) محوطه داخل و بیرون آسیای خاک و سنگ و سالن مواد خام :
۱-۱۲- نظافت اطراف گیربکش نقاله های سنگ و خاک داخل و بیرون
۱-۱۳- نظافت کف و پلکان طبقات مربوطه , نظافت طبقه همکف , اطراف قیف های خاک و سنگ , اطراف موتورهای باند خاک و سنگ قدیم و جدید . اطراف ریل های سالن مواد خام , راهروهای سالن و محوطه زیر و بغل تسمه های ضلع شمال شرقی سالن , نظافت دستشویی ها و محوطه های بیرون تا ابتدای درب ورودی گچساری نظافت لنگری باند شمالی و جنوبی + اطراف سپراتور ( طبقه سوم و چهارم ) + زیرشویی باندهای تونل به باندهای سالن .
۱-۱۴- نظافت اطراف باند شمالی , جنوبی , شرقی سالن .
د) آسیای ۲۰۰ تنی مواد خام :
۱-۱۵- نظافت اطراف آسیای ۲۰۰ تنی , راهروی بین دیوار سالن مواد خام و ساختمان آسیا راهروی بین آسیای لوشه و آسیای ۲۰۰ تنی تا جلوی اطاق برق مواد خام .
۱-۱۶- نظافت اطراف کراشر و طبقات مربوطه .
۱-۱۷- نظافت اطراف آسانسور و بین ۲۰۰ تنی و فولر پمپ .
۱-۱۸- نظافت راهرو پشت سیلو و اطراف سالن مواد خام .
هـ) طبقات آسیای ۲۰۰ تنی ( طبقات مواد خام )
۱-۱۹- نظافت طبقات , اطراف باند برگشت .
و) آسیای لوشه :
۱-۲۰- نظافت طبقه همکف آسیای لوشه , نظافت محوطه ضلع شمال شرقی از ابتدای دیوار سالن مواد خام تا اطاق روز کاران مواد خام .
۱-۲۱- نظافت طبقه دوم شامل محوطه و شنکه ها + اطراف گود فولر پمپ لوشه + تونل زیر اتاق فرمان ونظافت شنکه مربوطه + طبقات آسیای لوشه + دستشویی های جنب آسیای لوشه.
ز) سیلوی مواد خام
۱-۲۲- نظافت محوطه سیلوی ۱ و ۲ طبقه نهم و ششم سیلوها و اطراف گود ایرلیفت + محوطه زیراسلاید هزار تنی دوم
۱-۲۳- نظافت محوطه حد فاصله اتاق فولر و اتاق تعمیرات کوزه ۳۰۰ تنی + گرد ایرلیفت آسیای ۲۰۰ تنی + شیروانی و پشت بام طبقه نهم و سالن کمپرسور .
ح) نظافت سایر موارد به شرح زیر
۱) جمع آوری آهن آلات اسقاطی موجود کارخانه .
۲) نظافت پارک فضای سبز داخل کارخانه .
۳) حمل هرگونه زباله و مواد زائد محوطه کوی مهندسین به محل تعیین شده خارج از کارخانه .
۴) نظافت جلو آسانسور و محوطه های اطراف .
۵) کلیه طبقات پیشگرم کن هزارتنی اول و دوم