ویرایش دوم قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شد.

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : خیابان زرتشت غربی 13

ویرایش دوم قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شد.

 قانون آیین دادرسی کیفری ، در اول اردیبهشت ١٣٩٣ ، طی شماره(٣٢٣٢) با امضاء رئیس جمهور برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ گردید.
پس از ابلاغ این قانون در کوتاه ترین زمان ممکن معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نسبت به انتشار کتاب این قانون در شمارگان (۴٠٠٠) نسخه در اندازه جیبی اقدام نمود. با توجه به استقبال مخاطبین از این کتاب ، در اردیبهشت ١٣٩٣ مجددا این کتاب چاپ شده و در نهایت در این ماه به چاپ سوم رسید .
چهارمین چاپ این کتاب با اعمال ویرایش و الحاق جدول تطبیق مواد قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ با قانون آیین دادرسی ١٣٧٨ در خرداد ماه ١٣٩٣ با شمارگان (٣٠٠٠ ) نسخه انتشار یافت.
با توجه باعرضه نسخه های موجود این چهار چاپ کتاب و ابلاغ قانون آیین دادرسی و جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، در آبان ماه ١٣٩٣ پنجمین چاپ کتاب قانون آیین دادرسی کیفری پس از اعمال ویرایش دوم در(١٨۴) صفحه مشتمل بر:
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ١٣٩٢؛
فهرست فصول قانون آیین دادرسی کیفری؛
جداول تطبیق مواد قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ با قانون آیین دادرسی ١٣٧٨و برعکس؛
به همراه قانون آیین دادرسی و جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ٨ مهرماه ١٣٩٣ ، در اندازه جیبی با قیمت ۶٠.٠٠٠ ریال زیر نظر سعید تقدیسیان و مهدی مهدی زاده آماده سازی و انتشار یافته است.
علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به خانه کتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مراجعه نمایند.
«قابل ذکر است مطابق ماده ۶٩٩ این قانون ، ازتاریخ ١ تیر ١٣٩۴ لازم الاجرا می باشد.»

5.00 avg. rating (97% score) - 1 vote

آدرس موسسه حقوقی هانیه اخوان کاظمی

آدرس : خیابان زرتشت غربی موسسه حقوقی اخوان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*