تحلیلات در بیع

1399/10/03 مدیر سایت 0

عنوان مقاله : تحلیلات در بیع ((دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای درعلوم انسانی اسلامی،فقه،حقوق و روانشناسی درسطح سخنرانی)) مولف : هانیه سادات اخوان کاظمی بیع عبارت است ازمبادله –خریدوفروش ونقل وانتقال مالی که مالیت داشته باشد که [ادامه مطلب]

حکم وضعی اعانه برحرام در فقه قراردادها

1399/10/02 مدیر سایت 0

عنوان مقاله : حکم وضعی اعانه برحرام در فقه قراردادها ((دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای درعلوم انسانی اسلامی،فقه،حقوق و روانشناسی درسطح سخنرانی)) مولف : هانیه اخوان کاظمی درستی ونادرستی معاملات : درهرمعامله ای شرایطی وجود داردکه صحت [ادامه مطلب]

مطالبه نفقه، طلب ممتاز است

1396/09/23 مدیر سایت 0

نفقه معوقه چه زمانی شامل زوجه نمی‌شود؟ بر اساس ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ زمان گذشته خود اقامه دعوا کند و طلب او از بابت نفقه‌ مزبور، طلب ممتاز است و در صورت افلاس [ادامه مطلب]