آیا تنظیم هر نامه هاي که توسط چند نفر از قضات به امضا برسد، تخلف انتظامی است؟

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : خیابان زرتشت غربی 13

آیا تنظیم هر نامه‎اي که توسط چند نفر از قضات به امضا برسد، تخلف انتظامی است؟
بازگشت به استعلام شماره 9020/5005/65 مورخ 4 تیر سال 1398 به شماره ثبت وارده 505، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین‎الملل این اداره‎کل به شرح زیر اعلام می‌شود: با توجه به نسخ ماده 113 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال 1307 بر اساس ماده 55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 و با عنایت به تخلفات انتظامی قضات در مواد 13 الی 18 این قانون، امضاي جمعی قضات در یک نامه فاقد وصف تخلف انتظامی است. بدیهی است که قضات نیز باید در مکاتبات شئون قضایی را مطابق قوانین و مقررات مربوطه رعایت کنند.

5.00 avg. rating (97% score) - 1 vote

آدرس موسسه حقوقی هانیه اخوان کاظمی

آدرس : خیابان زرتشت غربی موسسه حقوقی اخوان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*