ادعاي اثبات نسب خواهري و برادري یا ادعاي نسب به عنوان عمو، عمه، خاله و دایی

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو

در خصوص ادعاي اثبات نسب خواهري و برادري یا ادعاي نسب به عنوان عمو، عمه، خاله و دایی و نیز ادعاي نسب نسبت به فرزندان اعمام و عمات یا اخوال و خالات در فرض فوت پدر و مادر یا اجداد پدري و مادري یا خاله، عمه، دایی و عمو، در هر دعوا اساسا چه کسانی باید به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند و آیا می توان دعوا را به طرفیت یک نفر مطرح کرد یا آن که باید بر اساس گواهی حصر وارثت به عنوان ضمایم اصلی دادخواست ورثه، همه اشخاص ذي نفع طرف دعوا باشند؟
دعواي اثبات نسب علیه بعضی از ورثه به سبب غیرقابل تجزیه بودن آن نسبت به دیگر وراث، قابل استماع نیست و این دعوا باید به طرفیت همه وراث اقامه شود و اثبات نسب نسبت به برخی از ورثه به تنهایی امکان پذیر نیست.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.