ادعاي اثبات نسب خواهري و برادري یا ادعاي نسب به عنوان عمو، عمه، خاله و دایی

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : خیابان زرتشت غربی 13

در خصوص ادعاي اثبات نسب خواهري و برادري یا ادعاي نسب به عنوان عمو، عمه، خاله و دایی و نیز ادعاي نسب نسبت به فرزندان اعمام و عمات یا اخوال و خالات در فرض فوت پدر و مادر یا اجداد پدري و مادري یا خاله، عمه، دایی و عمو، در هر دعوا اساسا چه کسانی باید به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند و آیا می توان دعوا را به طرفیت یک نفر مطرح کرد یا آن که باید بر اساس گواهی حصر وارثت به عنوان ضمایم اصلی دادخواست ورثه، همه اشخاص ذي نفع طرف دعوا باشند؟
دعواي اثبات نسب علیه بعضی از ورثه به سبب غیرقابل تجزیه بودن آن نسبت به دیگر وراث، قابل استماع نیست و این دعوا باید به طرفیت همه وراث اقامه شود و اثبات نسب نسبت به برخی از ورثه به تنهایی امکان پذیر نیست.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان زرتشت غربی میباشد جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*