ایجاد خونریزي دایمه در سر طفلی 10 ساله توسط طفل 9 ساله دیگر

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو

در صورت ایجاد خونریزي دایمه در سر طفلی 10 ساله توسط طفل 9 ساله دیگر و فقدان هرگونه مالی براي ضارب با توجه به اینکه طبق ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت‎هاي کمتر از موضحه نیست؛ هرچند مرتکب نابالغ باشد و طبق ماده 709 این قانون جنایت دامیه کمتر از موضحه است و به استناد مواد 146 و 147 قانون یادشده افراد نابالغ مسئولیت کیفري ندارند، تکلیف چیست؟ آیا طفل باید محکوم شود و به سبب نداشتن مال از طریق طرح دعوا علیه وزارت دادگستري دیه از بیت‎المال پرداخت شود یا راه حل دیگري وجود دارد؟ آیا اساساً طفل را می‎توان محکوم کرد؟ 
اولاً، در فرض مطروحه در خصوص پرداخت دیه با لحاظ مواد 452 و 467 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه مطابق مقررات خود طفل (مرتکب جنایت) مسئول پرداخت آن باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان با دعوت ولی یا قیم وي و استماع مدافعات آنها، حکم به پرداخت دیه یا خسارات از اموال طفل صادر می‎کند. ضمناً با توجه به مواد 1183 و 1216 قانون مدنی، ولی طفل ملزم نیست خسارات واردشده از ناحیه طفل را از مال خود جبران کند؛ مگر اینکه مورد مشمول ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 باشد. ثانیاً، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 موارد پرداخت دیه از بیت‎المال بیان شده و موضوع سئوال منطبق با هیچ یک از شقوق مربوط نیست و با توجه به اینکه پرداخت دیه از بیت‎المال امري استثنایی و محتاج نص است، لذا پاسخ سئوال منفی است. به عبارت دیگر، فرضی که طفل مرتکب جرم عمدي شده و داراي نیست و جنایت کمتر از موضحه است، از موارد پرداخت دیه از بیت‎المال نیست.حمایت

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.