تعریف ترانزیت خارجی و مقررات عمومی مربوط به آن

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو
  مادهٔ ۱۷۲
ترانزبت خارجى عبارت از این است که کالاى خارجى به‌منظور عبور از خاک ایران از یک نقطه مرزى کشور وارد و از نقطه مرزى دیگر خارج شود.
کالائى که تحت عنوان ترانزیت از کشور عبور مى‌کند جزء واردات و صادرات قطعى محسوب نبوده و از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض معاف است لیکن مشمول پرداخت هزینه‌هاى گمرکى ذکر شده مى‌باشد و تابع مقررات این مبحث خواهد بود مگر اینکه در قراردادهاى ترانزیتى دولت با کشورهاى دیگر و یا قراردادهاى صورت کالاى ترانزیتى تابع همان مقرراتى خواهد بود که در قراردادهاى مربوط تعیین شده است.
وسایط نقلیه که بدون بار و مسافر وارد و براى ترانزیت اظهار شود از هر حیث تابع مقررات و شرایط ترانزیت کالا مى‌باشد و همچنین وسایط نقلیه حامل کالا ترانزیتى که با محموله خود از یک نقطه وارد و از نقطه دیگر با محموله خود خارج مى‌شود. براى این نوع وسایط نقلیه باید اظهارنامه ترانزیت جداگانه تسلیم و پروانه ترانزیت جداگانه تحصیل شود.
تبصره ۱:
مسافران داراى گذزنامه که به قصد عبور از کشور با اتومبیل سوارى یا وسیله نقلیه دیگر وارد و با همان وسیله از کشور خارج مى‌شوند وسایل سوارى آنها نیز تابع مقررات و تشریفات ترانزیت خواهد بود مگر اینکه براى وسایل سوارى مزبور جواز عبور بین‌المللى (دیپتیک، تریپتیک، کارنه دوپاساژ) همراه داشته باشند که در این صورت وسایل مزبور مشمول مقررات خواهد بود.
تبصره ۲:
وسایط نقلیه که با بار یا مسافر موقتاً وارد کشور شده و پس از تخلیه بار یا پیاده کردن مسافر از همان راهى که وارد گردید مراجعت مى‌کنند مشمول عنوان ترانزیت نبوده و تابع مقررات مربوط به ورود موقت خواهد بود.
  مادهٔ ۱۷۳
تشریفات ترانزیت باید در گمرک‌خانه‌هائى صورت گیرد که براى ترانزیت مجاز و مفتوح باشد فهرست این گمرک‌خانه‌ها از طرف گمرک ایران تعیین مى‌شود.
  مادهٔ ۱۷۴
هرگونه کالائى که ورود قطعى آن به کشور مجاز است مى‌توان به‌عنوان ترانزیت با رعایت مقررات مربوط حمل نمود ولى ترانزیت کالائى که ورود قطعى آن به کشور طبق قوانین مخصوص ممنوع مى‌باشد منوط به اجازه مخصوص دولت در هر مورد است.
تبصره ۱:
گمرک ایران مى‌تواند براى کالائى که ورود آن به کشور طبق مقررات عمومى صادرات و واردات غیر مجاز و یا مشروط مى‌باشد اجازه صدور پروانه ترانزیت بدهد.
تبصره ۲:
در مورد مسافران اتباع خارجى که با داشتن گذرنامه و روادید به‌طور ترانزیت از ایران عبور مى‌نماید در صورتى‌که داراى اسلحه مورد نیاز شخصى باشند گمرک ایران مى‌تواند جهت اسلحه مزبور اجازه ترانزیت با رعایت مقررات مربوط صادر نماید و مى‌تواند این اختیار خود را به هر یک از گمرک‌خانه‌ها که مقتضى بداند تفویض کند مشروط بر اینکه اسلحه در موقع ورود بسته‌بندى و پلمپ شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قید شود و به همان وضع به گمرک مرز خروج ارائه و پس از رسیدگى و برداشتن پلمپ اجازه خروج از کشور داده شود. در این قبیل موارد گمرک مرز ورود موظف است به صاحب اسلحه اعلام کند که حق استفاده از اسلحه در داخل کشور را مطلقاً ندارد و مراتب را تلگرافى به گمرک مرز خروج اعلام و گمرک مرز خروج نیز باید خروج اسلحه را به گمرک مرز ورود اطلاع دهد.
  مادهٔ ۱۷۵
به‌طور کلى ترانزیتى باید از گمرک ورودى مستقیماً به گمرک خروجى حمل شود اداره گمرک مى‌تواند کالائى را که به‌طور ترانزیت از ایران عبور مى‌نماید به خرج صاحب کالا به وسایط نقلیه‌اى که خود انتخاب مى‌نماید حمل کند و یا صاحب کالا را ملزم کند بر اینکه محموله ترانزیتى را با وسایطى که گمرک انتخاب مى‌نماید حمل کند همچنین گمرک مختار است در هر مورد مأمورانى به معیت کالا به هزینه صاحب کالا اعزام دارد.
  مادهٔ ۱۷۶
هرگاه در موقع ورود کالاى ترانزیتى وسیله بارگیرى و حمل فورى کالا فراهم نباشد کالا در تحویل گمرک تا موقع آمادگى آن براى حمل، نگهدارى و اگر توقف کالا بیش از پنج روز به طول انجامد هزینه انباردارى کالاى وارداتى براى مدت توقف آن دریافت مى‌گردد همچنین در مواردى که خواسته باشند کالاى ترانزیتى را در ایران بدون اینکه شکل کالا تغییر نماید سر و صورتى داده و براى بازار فروش در خارج آماده سازند نیز کالا در اختیار گمرک مانده و حق انباردارى دریافت مى‌شود اینگونه آمادگى و اصلاح وضع کالاى ترانزیتى ممکن است در صورت درخواست کتبى صاحب کالا و به شرط مراقبت و نظارت مستمر مأمورانى که گمرک تعیین مى‌نماید در خارج از محوطه گمرک نیز به عمل آورده شود مشروط بر اینکه براى هر نوعى از انواع کالا قبلاً یک حکم کلى از طرف گمرک ایران صادر شده باشد.
  مادهٔ ۱۷۷
اداره گمرک در هر مورد که مقتضى بداند حق دارد از ترانزیت‌کننده بخواهد که گواهینامه گمرک کشور مقصد یا اولین کشورى که کالا به آنجا وارد مى‌شود مبنى بر تصدیق ورود کالایى ترانزیتى به آن کشور را ارائه و تسلیم نماید. در چنین مورادى گمرک باید از ترانزیت‌کننده تعهد لازم مبنى بر تسلیم چنین مدرکى را قبل از صدور پروانه دریافت کرده باشد.
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.