خواسته مطالبه اجرتالمثل ملک

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : خیابان زرتشت غربی 13

شــــــخص «الف» دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت ‎المثل ملک را مطرح و میزان خواسته را علی‎الحساب مبلغ 210 میلیون ریال تقویم و بر اساس مبلغ تقویم‎شده هزینه دادرسی را پرداخت کرده است. دادگاه پس از جلسه اول رسیدگی قرار ارجاع موضوع به کارشناس صادر و کارشناس منتخب ارزش ریالی خواسته خواهان را تا زمان اجراي قرار کارشناسی مبلغ یک میلیارد ریال تعیین و محاسبه کرده است. دادگاه در نهایت دعواي خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بی‎حقی خواهان صادر کرده است؛ در این فرض، هزینه تجدیدنظرخواهی چه میزان است؟ آیا باید بر اساس تقویم اولیه خواهان در دادخواست بدوي تعیین و محاسبه شود یا بر اساس مبلغ تعیین‎شده توسط کارشناس منتخب دادگاه؟
مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي که قیمت خواسته در دعاوي مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملا امکان‎پذیر نیست و هزینه دادرسی به‎طور علی‎الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ‎شده از طرف ریاست قوه‎قضاییه، پرداخت می‎شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می‎شود. بنابراین تقویم خواسته به صورت علی‎الحساب یا عناوین مشابه از حیث هزینه تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و هزینه تجدیدنظرخواهی بر اساسی مبلغی که دادگاه پیش از صدور حکم به عنوان بهاي خواسته تعیین می‎کند، محاسبه و وصول می‎شود.حمایت

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان زرتشت غربی میباشد جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید
  • دعاوی طاری چیست و انواع آن چگونه است

    دعاوی طاری چیست: در قانون آیین دادرسی مدنی با وجود شرایطی اجازه داده شده که در جریان دعوای اصلی، خوانده علیه خواهان اقامه دعوا نماید یا خواهان، دعوا یا دعاوی دیگری علیه خوانده اقامه کند، شخص ثالثی به دادرسی وارد [ادامه مطلب]

  • قرار وثیقه چگونه صادر میشود؟

    این قرار نیز مشتمل بر صدور دو قرار جداگانه است که عبارتند از: ۱) قرار اخذ وثیقه: با صدور قرار نخست، بازپرس از متهم می خواهد که برای تضمین حضورش نزد مرجع قضایی وثیقه ای با مبلغی معین بسپارد. در [ادامه مطلب]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.