دو برابر شدن جمعیت سالمند تا سال ۱۴۰۹

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو
رییس دبیرخانه شورای سالمندان با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در ۱۳ سال آینده جمعیت سالمندان کشور مجددا دو برابر شود، بیان کرد: این آمار در سال ۲۰۵۰ به ازای هر سه نفر یک سالمند خواهد رسید.
محسن سلمان‌نژاد با اشاره به اینکه توانمندسازی سالمندان مورد توجه قرار دارد، گفت: بانک مراقبین سالمندان در کشور ایجاد می‌شود. وی ادامه داد: براساس سرشماری سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت سالمندان دو برابر شده است. رییس دبیرخانه شورای سالمندان با اشاره به اینکه سوال اینجاست که آیا ما آمادگی لازم برای حمایت از سالمندان را داریم یا خیر، افزود: باید دید جامعه ما چقدر برای حضور سالمندان آماده است. سلمان‌نژاد با اشاره به اینکه باید برای تامین منابع مالی در زمان سالمندی افراد فکری شود، اضافه کرد: باید ترسیم درستی از آینده داشته باشیم و براساس این ترسیم، برنامه‌ریزی کنیم. وی با بیان اینکه باید از نگاه حمایتی از سالمندان باید از بهزیستی خارج کنیم، گفت:  بهزیستی یک دستگاه موثر در امر سالمندی است اما باید سایر دستگاه‌ها نیز در این موضوع ورود پیدا کنند. رییس دبیرخانه شورای سالمندان افزود: قریب به ۹۰ درصد سالمندان خارج از جامعه هدف بهزیستی هستند، این افراد زیر پوشش سایر دستگاه‌ها قرار دارند. سلمان‌نژاد با اشاره به اینکه وزارت رفاه وظایفی کاملا روشن در زمینه شورای سالمندی دارد، عنوان کرد: امید است شورای سالمندی و کمیته‌های تخصصی بتواند فعالیت موثری در این زمینه داشته باشد. وی با اشاره به نگارش سند حمایتی از سالمندان ادامه داد: بررسی امکان استفاده از سند و کاربردی بودن آن براساس پایش سند دردستور کار بهزیستی قرار گرفته است.رییس دبیرخانه شورای سالمندان بیان کرد: سند حمایتی از سالمندان باید براساس نیاز جامعه هدف باشد، این سند باید بتواند نیازهای همه این افراد در شهرهای مختلف مناطق گوناگون کشور را درنظر بگیرد. همچنین توانمندسازی سالمندان یکی از موضوعات مورد تاکید در کشور است.
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.