راي دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو

به موجب ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در مواردي که راي دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‎هاي مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‎هاي دیگر راي نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. آیا منظور از واژه «توام» و عبارت «به تبع آن» در ماده مرقوم، جرم مرتبط است یا جرایم غیرمرتبط را هم در برمی‎گردد؟
اولا، عناوین «مدیر ترکه» و «مدیر تصفیه» متمایز از یکدیگرند؛ زیرا برابر مواد 327 تا 329 قانون امور حسبی مصوب سال 1319، قانونگذار به لحاظ مشخص نبودن وراث متوفی، اداره ترکه را بر عهده مدیر ترکه نهاده است؛ اما برابر ماده 263 قانون یادشده، در صورت قبول ترکه توسط برخی از ورثه، دادگاه به درخواست آنان مدیر تصفیه تعیین می‎کند و امر تصفیه از همان زمان آغاز می‌شود. به عبارت دیگر، مستنبط از مواد مذکور و ماده 350 قانون یادشده، وظیفه اصلی مدیر ترکه اداره ترکه است. اما وظیفه اصلی مدیر تصفیه، تصفیه ترکه است. ثانیا، با توجه به منطوق ماده 263 قانون امور حسبی، مداخله اداره تصفیه منوط به ارجاع از سوي دادگاه است و این اداره راسا و به صرف درخواست ورثه نمی‎تواند امر تصفیه ترکه را عهده‏دار شود. ثالثا در مواردي که اداره تصفیه امر تصفیه یا ترکه را به دستور دادگاه عهده‎دار می‎شود، حق‌الزحمه اداره تصفیه بر اساس آیین‎نامه حق‎الزحمه مدیران ترکه و تصفیه مصوب سال 1326 با اصلاحات بعدي تعیین می‎شود.حمایت

 

5.00 avg. rating (97% score) - 1 vote

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.