طلاق خلع بدون رضایت شوهر چگونه است؟

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو

نظام حقوقی ایران، حق طلاق را به زن داده است و زوجه برای طلاق گرفتن، اصولا باید از رضایت شوهر در این زمینه برخوردار باشد. خانمی که قصد دارد، به صورت یک طرفه، به زندگی مشترک خود پایان دهد، لازم است که شوهر را برای جدایی راضی کند.

البته در مواردی نیز این امکان به زن داده شده است تا بدون داشتن رضایت همسر برای طلاق اقدام کند. در واقع در همه موارد طلاق از طرف زن، راضی کردن زوج الزامی نیست و طلاق بدون رضایت شوهر نیز صورت می‌گیرد.

همچنین در شرایطی که شوهر به زوجه وکالت در طلاق داده است، طلاق گرفتن زن از شوهر، بدون رضایت همسر صورت می‌گیرد. در قانون، شیوه‌های مختلفی برای طلاق عنوان شده است که بر اساس آن زوجه امکان طلاق گرفتن را دارد.

گاهی در زندگی مشترک، عواملی باعث می‌شود تا زوجه به مرور زمان از همسر خود تنفر پیدا کند و در این صورت بخواهد که برای طلاق اقدام نماید.

با این فرض که زوجه به دلیل تنفر از شوهر، قصد طلاق گرفتن از وی را داشته اما حق طلاق ندارد و یا این که از شرایط قانونی طلاق از طرف زن، برخوردار نیست. در این صورت داشتن رضایت همسر به عنوان شرط اصلی طلاق گرفتن خانم به شمار می‌رود.

در طلاقی که زن از شوهر کراهت دارد و برای آن که رضایت شوهر را برای طلاق به خود جلب کند، اقدام به بذل مهریه و یا اموال دیگری می‌کند، در قانون به عنوان طلاق خلع شناخته می‌شود.

طلاق خلع که نوعی طلاق بائن به شمار می‌رود، در آن رضایت شوهر جز شرایط اساسی طلاق گرفتن زوجه به شمار می‌رود که در حالت کلی، امکان طلاق گرفتن زن بدون رضایت همسر وجود ندارد.

البته در این زمینه مورد استثنایی وجود داشته که طلاق خلع بدون رضایت شوهر، امکان پذیر بوده و آن در صورتی است که زوجه وکالت بلاعزل طلاق خلع از شوهر داشته باشد. در واقع در وکالت نامه این موضوع نوشته می‌شود که شوهر در ازای بذل مهریه از طرف زوجه به او حق طلاق می‌دهد.

در این صورت برای طلاق خلع بدون رضایت شوهر، زوجه بایستی با انجام دادن مراحل قبل از طلاق، اقدام به تنظیم دادخواست و ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نموده تا درخواست او در دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد.

در این مقاله قصد داریم که نحوه طلاق گرفتن از نوع طلاق خلع بدون رضایت شوهر و همچنین سایر شرایط قانونی در طلاق را مورد بررسی قرار دهیم.

طلاق خلع چیست؟

پیش از آن که شرایط و نحوه طلاق خلع بدون رضایت شوهر را بررسی کنیم، بهتر است که تعریف کلی از طلاق خلع داشته و با این نوع از طلاق، آشنا شویم. دانستن مفهوم کلی از طلاق خلع منجر به آشنایی با مقررات و شرایط طلاق خلع بدون رضایت همسر می‌شود که در این خش به تعریف قانونی طلاق خلع اشاره خواهیم نمود.

در دسته بندی طلاق در قانون مدنی، طلاق شامل طلاق بائن و طلاق رجعی است. طلاق بائن نیز خود به دو نوع طلاق خلع و مبارات تقسیم بندی می‌شود. طلاقی که منجر به جدایی زوجین می‌شود، ممکن است که از نوع طلاق خلع بوده و در این صورت احکام و شرایط خاص خود را دارد.

در پاسخ به این سوال که منظور از طلاق خلع چیست، باید گفت که طلاق خلع، نوعی از طلاق بائن به شمار می‌رود که در ابتدا زوجه متقاضی طلاق گرفتن بوده اما به دلیل وجود شرایطی نیز شوهر برای طلاق راضی شده و در نهایت طلاق به صورت توافقی شکل می‌گیرد.

بر اساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، طلاق خلع، طلاقی است که زوجه به دلیل داشتن تنفر از همسر، در قبال مالی که به زوج می‌دهد، می‌تواند طلاق بگیرد، اعم از این که مال مزبور، عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهریه باشد.

در طلاق خلع، موضوع تنفر و یا کراهت از همسر مطرح است که زن از شوهر خود تنفر دارد و از این حیث می‌خواهد که هر طور شده از او طلاق بگیرد. با توجه به این که طلاق از طرف زوجه، مستلزم ارائه دلیل موجه و قانونی است، خانم برای آن که بتواند بدون آن که نیاز به جلب رضایت شوهر باشد، باید جهت طلاق، دلایل قانونی داشته باشد.

حال در صورتی که زن، دلیلی نداشته باشد که برای دادگاه ارائه کند تا به واسطه آن بتواند گواهی عدم امکان سازش را دریافت نماید، لازم است که شوهر خود را راضی کند تا به صورت توافقی از هم طلاق بگیرند. برای آن که رضایت زوج برای طلاق جلب شود، زوجه اقدام به بذل مهریه نموده تا در قبال انجام این کار، رضایت شوهر را داشته باشد.

همانطور که در قانون مدنی اشاره شده است، گرفتن رضایت شوهر در ازای بخشیدن مهریه از طرف خانم است که این میزان بخشش مهریه می‌تواند معادل مهریه، بیشتر و یا کمتر از آن باشد.

متخصصین وکیل تلفنی به شما می گویند که زوجه می‌تواند در ازای این که حق طلاق از شوهر گرفته و یا این که او را برای طلاق گرفتن راضی کند، تمام مهریه و یا بخشی از آن را بذل نماید.

 

داشتن رضایت شوهر در طلاق خلع

زمانی که موضوع طلاق مطرح می‌شود، همواره بحث رضایت شوهر به میان آمده و طبیعی است که برای جدا شدن زوجین، شوهر راضی به طلاق گرفتن باشد.

در واقع حق طلاق با مرد است و زوجه برای جدا شدن باید قبل از آن اجازه همسر را داشته باشد. راضی بودن شوهر در همه طلاق‌هایی که زوجه درخواست جدایی دارد، الزامی نیست و در بسیاری از اوقات که زوجه درخواست طلاق می‌دهد، حتی بدون آن که شوهر از تقاضای طلاق زوجه مطلع باشد، جدایی رخ می‌دهد.

طلاق خلع که در بخش قبل به آن پرداخته شد، شرایطی دارد که حتما باید برای این که زن بتواند برای طلاق اقدامات لازم را انجام بدهد، رضایت شوهر وجود داشته باشد.

در طلاق خلع، شوهر در ابتدا راضی به طلاق گرفتن نیست اما زوجه از طریق ترفندهای مختلف مانند بخشش مهریه او را راضی نموده تا اقدام برای طلاق انجام دهد.

به دلیل بائن بودن نوع طلاق خلع، شوهر حق رجوع بعد از طلاق را به همسر ندارد و در این صورت اگر بنا به خواسته زوجه راضی به طلاق می‌شود، باید این موضوع را مد نظر قرار دهد که برای بازگشت به همسر و زندگی خود لازم است تا مجددا عقد نکاح بین آن‌ها جاری شود.

در روابط زوجیت، شوهر هر زمان که بخواهد می‌تواند برای طلاق اقدام نماید و در این صورت نیازی به اطلاع دادن این قضیه به همسر خود ندارد. با این وجود در مواقعی که زوجه متقاضی طلاق است، طبیعتا مرد نمی‌خواهد که از همسرش جدا شود.

طبق تاکید وکیل طلاق در طلاق خلع، رضایت شوهر تاثیر مستقیمی در جدایی طرفین دارد و به جز برخی موارد استثنایی، در همه حالات، برای طلاق خلع، راضی بودن شوهر الزامی بوده و چه بسا جز شرایط اساسی طلاق گرفتن زوجین به شمار می‌رود.

به همین دلیل است که زوجه به همسر خود فدیه در قالب بذل مهریه می‌دهد تا بتواند شوهر را راضی کند تا برای طلاق اقدام کند. بنابراین در طلاق خلع، زوجه در صورتی امکان این را دارد تا درخواست طلاق به دادگاه داده و از همسر جدا شود که شوهر راضی به طلاق گرفتن باشد.

بذل مهریه در طلاق خلع

در طلاق خلع که عموما بحث رضایت همسر مطرح است، گاها این مشکل وجود دارد که زوجه حتی در صورت بذل مهریه، شوهر برای طلاق، رضایت نمی‌دهد و در این صورت زوجه امکان جدایی را ندارد.

در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، صراحتا عنوان شده است که زوجه به منظور راضی کردن شوهر برای جدایی، اقدام به بخشش مهریه نموده و به تبع آن نیز امکان طلاق گرفتن را خواهد داشت.

در نگاه اول به بررسی ماده فوق، اینطور به نظر می‌رسد که زوجه اگر مهریه خود را به همسر ببخشد و یا این که مالی را به او بدهد، دیگر طلاق گرفتن زوجه حتمی است و شوهر به طور قطع برای طلاق گرفتن رضایت دارد. اما باید به این نکته اشاره نمود که در طلاق‌هایی که باید رضایت شوهر وجود داشته باشد، مانند طلاق خلع، راضی بودن شوهر تنها شرط اصلی جهت ارائه درخواست طلاق از طرف زوجه است.

بنابراین خانم‌هایی که می‌خواهند به این شکل، رضایت شوهر را برای طلاق داشته باشند، باید گفت که بذل مهریه نمی‌تواند به طور حتم منجر به طلاق گرفتن زوجین شود ولی در هر صورت پیشنهادی از طرف خانم است که شوهر را می‌تواند متقاعد به جدایی کند.

در قانون عنوان شده است که بذل مهریه در طلاق خلع می‌تواند برابر با میزان مهریه تعیین شده بوده و یا این که کمتر و یا بیشتر از مهریه تعیین شده باشد. علاوه بر این که لزومی برای بذل عین مهریه نیست بلکه می‌تواند مالی به غیر از مهریه تعیین شده برای طلاق خلع به زوج داده شود.

بنابراین می‌توان گفت که بخشش مهریه به تنهایی برای طلاق خلع کافی نیست و رضایت شوهر برای ثبت این نوع طلاق، الزامی است.

زوجه برای آن که شوهر را راضی کند که از هم جدا شوند، در این راستا اقدام به بذل مهریه نموده که در نهایت برای این که زوجه بتواند به هدف خود یعنی طلاق برسد، اجازه شوهر در این زمینه شرط اصلی طلاق گرفتن زوجین به شمار می‌رود.

 

طلاق خلع بدون رضایت شوهر امکان پذیر است؟

بعد از بررسی شرایط طلاق خلع، حال لازم است که به این پرسش پاسخ داده شود که امکان طلاق خلع بدون رضایت شوهر، وجود دارد یا خیر؟ در طلاق خلع، تمام کارهایی که زوجه از قبیل بذل مهریه انجام می‌دهد، همه آن‌ها برای این کار است که شوهر برای جدا شدن رضایت دهد.

اساس و پایه طلاق خلع بر محوریت رضایت شوهر انجام می‌شود و در صورتی که او رضایت ندهد، حتی با وجود این که مهریه بذل شده باشد، ممکن است که شوهر برای طلاق رضایت ندهد.

در حالت کلی، امکان این که طلاق خلع بدون رضایت شوهر، به ثبت برسد، وجود ندارد و زوجه اگر می‌خواهد که از همسر جدا شود، نهایتا، اجازه شوهر برای طلاق، اجباری است.

اصولا طلاق یک طرفه از سوی زن دارای شرایط خاص و محدودی است و ارائه دلیل موجه و همچنین رضایت شوهر برای طلاق لازم است. در شرایطی که زوجه، دلیلی برای طلاق دارد که می‌تواند دادگاه را برای صدور گواهی عدم امکان سازش، راضی کند، طلاق گرفتن حتی بدون رضایت همسر نیز انجام می‌شود.

ولی در طلاق‌هایی که زوجه برای جدایی باید رضایت شوهر را داشته باشد، در مواقعی است که هیچ کدام از راه‌های قانونی طلاق از طرف زن وجود نداشته و زوجه باید از هر طریق ممکن مانند بذل مهریه، مرد را راضی کند که اجازه دهد تا زوجه طلاق بگیرد.

برای طلاق گرفتن از نوع طلاق خلع آن هم بدون رضایت شوهر، باید تمام شرایط خاصی که در قانون بیان شده، اجرا شود تا در نهایت امکان طلاق گرفتن برای زوجه وجود داشته باشد.

علی رغم این که داشتن رضایت شوهر در طلاق خلع، اجباری است اما در مواقعی نیز امکان طلاق گرفتن زوجه بدون آن که شوهر راضی باشد در طلاق خلع وجود دارد. آن هم در وضعیتی است که زوجه از شوهر خود وکالت بلاعزل طلاق خلع داشته و در این صورت از طریق وکالت نامه طلاق می‌تواند برای ارائه درخواست طلاق، اقدام نماید.

گرفتن حق طلاق از شوهر آن هم در طلاق خلع عموما در ازای بخشش مهریه صورت می‌گیرد و در غیر از این صورت، زوجه برای ثبت طلاق خلع، لازم است که زوج را برای طلاق گرفتن، راضی نماید.

در پاسخ به این قبیل سوالات باید گفت که طلاق خلع بدون رضایت شوهر در صورتی انجام می‌شود که زوجه از شوهر حق طلاق داشته و در واقع وکالت نامه محضری طلاق در این زمینه تنظیم شده باشد.

در این شرایط می‌توان گفت که زوجه با داشتن وکالت نامه محضری طلاق، امکان طلاق گرفتن صرف نظر از این که زوج برای طلاق گرفتن و جدایی رضایت دارد یا خیر، خواهد داشت.

شرایط طلاق خلع بدون رضایت شوهر

طلاق خلع به طور کلی شرایطی دارد که در این بخش علاوه بر شرایطی که برای این نوع از طلاق بائن وجود دارد، شرایط طلاق خلع بدون رضایت شوهر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در طلاق های بائن، امکان رجوع برای شوهر برخلاف طلاق رجعی وجود ندارد و مردانی که به همسران خود اجازه ثبت طلاق خلع را می‌دهند، باید توجه داشته باشند که بعد از طلاق، نمی‌توانند به زن رجوع داشته باشند و بازگشت به زندگی منوط به ثبت عقد نکاح و تشریفات خاص ازدواج است.

 

به طور کلی برای طلاق خلع بدون رضایت شوهر، شرایط زیر بایستی وجود داشته باشد:

کراهت زوجه از شوهر

شرط نخست و ابتدایی در طلاق خلع بدون رضایت شوهر، کراهت زوجه از شوهر است. در طلاق خلع، زوجه به صورت یک طرفه از همسر خود تنفر شدید دارد و همین موضوع سبب شده است تا این که زوجه بخواهد از او جدا شود.

عدم تحقق خواسته‌های زن در زندگی و یا این که رفتارهایی از سوی شوهر در زندگی وجود دارد که زوجه در هر صورت از همسر خود نفرت پیدا کرده و می‌خواهد برای طلاق، اقدام نماید.

در نوع دیگری از طلاق بائن، تحت عنوان طلاق مبارات، کراهت و تنفر بین زوجین، وجود داشته و علاوه بر زوجه، شوهر نیز از همسر، تنفر دارد و زن و شوهر در صدد طلاق گرفتن هستند.

در قانون مدنی عنوان شده است که زوجه به دلیل آن که از زوج شوهر دارد، تقاضای طلاق نموده که برای این کار، به همسر خود فدیه می‌دهد تا برای طلاق گرفتن، راضی شود.

فدیه طلاق خلع

از دیگر شرایط طلاق خلع بدون رضایت شوهر این است که زوجه اقدام به دادن فدیه به زوج می‌کند. در واقع راضی شدن شوهر برای طلاق بایستی در قالب امری صورت گیرد و این کار از طریق بخشیدن مالی صورت می‌گیرد.

زوجه مالی را که در ازای حق طلاق و یا راضی شدن زوج برای جدایی می‌دهد، می‌توان از جنس مهریه باشد و یا این که مالی به جز مهریه تعیین باشد.

فدیه طلاق خلع می‌تواند تمام مهریه و یا بخشی از آن باشد که در هر صورت این موضوع بستگی به نظر زوجه دارد که در ازای راضی کردن شوهر برای طلاق، چه مالی را به او بدهد.

اگر چه ممکن است که شوهر در ابتدا تحت هیچ شرایط برای طلاق و جدایی راضی نشود اما اگر با بذل مهریه از طرف زن، مواجه شود، معمولا برای طلاق رضایت می‌دهند.

ارائه وکالت نامه محضری طلاق خلع

شرط اساسی و مهم در طلاق خلع بدون رضایت شوهر، این است که وکالت نامه محضری طلاق، ارائه شود. اگر طلاق ثبت شده از نوع طلاق خلع باشد، در صورتی بدون رضایت شوهر می‌توان برای طلاق اقدام نمود که شوهر از قبل به همسر خود وکالت نامه محضری برای طلاق داده باشد.

زوجه با دریافت وکالت نامه رسمی طلاق خلع این امکان را دارد تا بدون رضایت شوهر، قدام به ثبت طلاق نماید. نه تنها در خصوص طلاق خلع، بلکه در سایر طلاق‌ها نیز به این صورت است که اگر زوجه، حق طلاق طی وکالت نامه محضری داشته باشد، می‌تواند صرف از نظر رضایت شوهر برای طلاق اقدام نماید.

در این صورت زوجه با ارائه وکالت نامه طلاق تنظیم شده در محضر، می‌تواند به دلیل تنفر و کراهتی که از شوهر دارد، طلاق بگیرد. دادن حق طلاق طی وکالت نامه بلاعزل در اغلب مواقع در ازای بخشش مهریه صورت می‌گیرد.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.