فردي بر اثر تیراندازي ماموران انتظامی فوت کرد و هویت مامور مشخص نشده است و اولیايدم وي درخواست پرداخت دیه از بیتالمال کردهاند

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو

فردي بر اثر تیراندازي ماموران انتظامی فوت کرد و هویت مامور مشخص نشده است و اولیاي‎دم وي درخواست پرداخت دیه از بیت‎المال کرده‎اند. آیا در اجراي ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفري، دادگاه نظامی صالح به رسیدگی است یا دادگاه کیفري یک؟ به عبارت دیگر، آیا از موارد صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه نظامی است یا اینکه دادگاه کیفري یک به جهت مشخص نبودن هویت مامور انتظامی خود راسا صالح به رسیدگی است؟
رسیدگی به موضوع تیراندازي برخلاف مقررات منجر به قتل یا جرح ماموران به استناد ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صلاحیت دادسراي نظامی است؛ مگر اینکه مأموران در مقام ضابط دادگستري باشند که در این صورت دادسراي عمومی و انقلاب، صالح به رسیدگی است و در هر دو فرض، در صورت عدم شناسایی هویت مامور مربوط، حسب مورد دادگاهی که دادسراي صالح در معیت آن انجام وظیفه می‎کند، براي رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه صالح خواهد بود.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.