قرارداد نگهداری فضای سبز پردیس دانشگاه

قرارداد نگهداری فضای سبز پردیس دانشگاه

بخشی از متن قرارداد:
کلیه کسورات قانونی از جمله بیمه ، مالیات به عهده برنده مناقصه و مالیات بر ارزش افزوده به عهده دانشگاه است .
فضاها ، اماکن و امکانات و تجهیزات که در راستای اجرای مفاد پیمان بصورت امانی از سوی دانشگاه و یا واحدهای دیگر دانشگاه در اختیار پیمانکار قرار میگیرد پیمانکار ملزم است در زمان خاتمه یا فسخ قرارداد بلافاصله تخلیه و امکانات و تجهیزات مربوطه را تحویل نماید. در غیر اینصورت دانشگاه و یا واحد مربوطه مختار است از هرنوع مطالبات و یا تضمین های پیمانکار به ازا هر روز تاخیر مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال برداشت نماید.
تلفن های تماسی که از سوی شرکتهای طرف قرارداد در مدارک خود اعلام می نمایند می بایست در ۲۴ ساعت شبانه روز قابل ارتباط باشند چنانچه بنا به ضرورت در امر ارتباط تلفن های مذکور خاموش و یا مسدود باشد بعنوان اخطار در پرونده شرکت درج خواهد شد.
در صورت غیبت و یا مرخصی های استعلاجی هر یک از کارگران ، پیمانکار ملزم است نیروی متناسب با شغل مربوطه را جایگزین نماید.
پیمانکار ملزم است که حداکثر تا یک هفته پس از اتمام هر ماه ، نسبت به تهیه و ارائه صورت وضعیت ماهانه اقدام و کتباً صورت وضعیت مربوطه را به کارفرما ارائه نماید در غیر این صورت کارفرما مختار است به جای پیمانکار صورت وضعیت ماه مربوطه را تهیه و بر اساس آن مطالبات پیمانکار تادیه گردد که در این راستا ، هرگونه اعتراض پیمانکار سلب می گردد
پیمانکار ملزم است حداکثر به مدت دو ماه نسبت به تامین اعتبار و پرداخت تعهدات ناشی از قرارداد فی مابین بدون دریافت وجه صورت وضعیت از کارفرما اقدام نماید.
پیمانکار ملزم است کلیه وجوه مربوط به مطالبات کارگران خود را به حساب بانکی کارگران واریز و فیش مربوطه با مشخص بودن هر نوع آیتم پرداخت قانونی به کارگر ارائه نماید.
تعهدات پیمانکار :
شرایط اختصاصی بشرح ذیل جزء لاینفک قرارداد بوده و میبایست توسط طرفین قرارداد اجراء شود.
نگهداری و ترمیم جمنها :
نگهداری و ترمیم چمن عبارتست از کلیه عملیات زراعی به جهت حفظ و نگهداری چمن کاریهای واقع در پارکها، میادین، رفیوژها، لچکی ها و قطعات پراکنده فضای سبز به نحوی که همواره از شادابی، کیفیت و نظافت مطلوب برخوردار باشد. این امر نیازمند اجرای عملیاتی به شرح زیر در فصول مختلف سال میباشد :
آبیاری :
آبیاری چمنها باید به طور روزانه و به میزان مناسب با توجه به درجه حرارت هوا انجام گیرد بطوریکه هیچگاه چمن دچار خشکی و پژمردگی نشود .
در صورتیکه آبیاری دستی و با شیلنگ انجام گیرد میبایست توسط سر آبپاشی که دارای منافذ ریز بوده انجام گیرد تا آب به صورت پودری شکل بر روی چمنها پاشیده شود .
در صورتیکه آبیاری چمن توسط اسپرینگر (آبیاری بارانی) انجام گیرد این امر در فصول گرم سال روزانه دو بار و هر نوبت ۳۰ – ۴۵ دقیقه و در ساعات خشکتر شبانه روز انجام شود .
قرار دادن شیلنگ در داخل قطعات چمنکاری باعث غرقاب کردن آنها و خفگی ریشه ها و رشد عوامل بیماری زا میشود .
مقدار آبیاری به صورتی تنظیم شود که عمق ریشه ها ـ معمولاً (۱۵ – ۲۰ سانتیمتر) خاک کاملاً مرطوب شود .
اگر آبیاری به نحوی انجام شود که آب در سطح چمن جریان پیدا کند این امر در دراز مدت باعث خارج ماندن ریشه از سطح خاک و همچنین بروز آفات و بیماریها خواهد شد .
معمولاً چمنکاریها در سایه تاج درختان نیاز به آبیاری کمتری نسبت به سایر قسمتهای چمنکاری دارند .
آبیاری چمنها در فصول بهار و تابستان با توجه به درجه حرارت هوا و بر اساس نیاز چمنها خواهد بود و در فصل زمستان در صورت بارندگی های مناسب نیازی به آبیاری نمیباشد.
تعمیر و نگهداری پمپ های آب خام به عهدهکارفرما است، در صورت خرابی پمپ های آب به هر علت، تأمین آب خام مورد نیاز بایستی بوسیله تانکر توسط کارفرما انجام شود.
برای ایجاد تأسیسات موقت جهت موضوع عملیات پیمانکار، باید قبلاً موافقت کارفرما را جلب نماید .
پیمانکار از زمان تحویل کار تا خاتمه عملیات موضوع قرارداد مسئول حفظ و نگهداری ابزار و ماشین آلات و مایملک که تحت نظر و مراقبت او قرار داه میباشد . همچنین در حدود قانون حفاظت فنی مسئول خسارت وارده به شخص ثالث در محوطه کار میباشد و کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت .
پیمانکار مکلف است کلیه استانداردهای نعیین شده توسط کارفرما جهت لباس کار و نظایر آن ، دستورالعمل بهداشت کار و استانداردهای معاینات و آزمایشات تشخیص پزشکی ، دستورالعمل بهداشتی تدوین شده از سوی مرکز بهـداشت کار را در مـورد کارگـران رعایت و به اجراء گذارد . عواقب ناشی از هرگونه حادثه وارده به کارگران ( سهلاً یا عمداً ) در حین انجام کار به عهده پیمانکار است .
تعمیر و نگهداری لوله های آبیاری آب خام و هزینه شکستگی لوله ها و مرمت آنها که ناشی از قصور شرکت نباشد به عهده کارفرما است .
بازدید از دریچه های ورودی و خروجی آب خام ، اسکله و تخلیه نخاله های گیاهی پس از جمع آوری در محلی مناسب توسط پیمانکار انجام گرفته و انتقال آن له حارج از دانشگاه بعهده کارفرما خواهد بود .
هرنوع بی احتیاطی کارگران پیمانکار فضای سبز که منجر به صدمات به شبکه های آب خام و یا فضای سبز دانشگاه گردد تأمین هزینه خسارت وارده بعهده پیمانکار میباشد.
تأمین ابزار و ادوات به شرح مندرج در لیست پیوست اسناد مناقصه، بعهده برنده مناقصه است .
چمـن زنی :
به منظور زیبائی و سلامت چمنها میبایست چمن زنی مرتب و بسته به میزان رشد چمن ها انجام پذیرد به طوریکه همیشه ارتفاع چمن ها از سطح خاک در حد ۴ تا ۵ سانتیمتر نگه داشته شده و از به بذر نشستن چمن جلوگیری شود . تعداد دفعات چمن زنی در اوایل فصل بهار هر ۳۰ روز یکبار و در اواخر فصل هر دو هفته یکبار خواهد بود .
چمن زنی در زمانی که چمن خیس است نباید انجام شود و بهتر است ۲۴ ساعت قبل از چمن زنی از آبیاری خودداری شود .
چمن اطراف قطعات گلکاری و حاشیه ها و طوقه درختان و درختچه ها مرتباً و با قیچی چمن زنی کوتاه گردند .
دستگاه های چمن زنی بایستی مرتباً سرویس شده و تیغه های آنها تیز شوند . زیرا تیغه های کند باعث نامرتب زدن چمن و کندن چمن ها میگردند .
کود پـاشی :
کودپاشی چمن ها میبایست در فصول رشد چمن با استفاده از کودهای ازوته انجام شود و میزان استفاده در کل دفعات حداکثر ۲۰۰ کیلو در هکتار خواهد بود لازم به یادآوری است دادن کود شیمیایی در گرمای تابستان مجاز نمیباشد .
در فصل پائیز و زمستان برای تقویت چمن ها از کودهای فسفره استفاده میشود که میزان آن در هر هکتار ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو میباشد .
مبارزه با علف های هرز ( وجین ) :
وجینکردن و ریشه کنی علف های هرز داخل چمن ها بایستی مستمراً و قبل از به گل نشستن و بذر دهی انجام شود .
مبـارزه بـا آفـات و امـراض :
در صورت مشاهده هر گونه آفت وبیماری ضرورت دارد به فوریت و با روشهای متناسب نسبت به سمپاشی و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی اقدام گردد .
عمده ترین آفات و امراض چمن ها عبارتند از : آبدوزدک ، حلزون ، کرم آگروتیس و قارچ ها میباشند که با روشهای سمپاشی و طعمه گذاری میتوان با آنها مبارزه کرد .
نظـافت چمـن کاریهـا :
ضایعات و سر چمن های کوتاه شده بایستی بلافاصله از چمن جمع آوری و به خارج حمل شود .
لازم است هر روز زباله و مواد زائد و احیاناً برگ های خشکیده از روی چمن ها جمع آوری و نظافت گردند .
لکه گیری و تـرمیم چمـن هـا :
قسمتهایی از چمن ها که در اثر عوامل مختلف از بین رفته و فرسایش یافته اند میبایست واکاری شوند که این امر اصلح است از چمن مرغوب و عاری از علف های هرز استفاده شود .
سـایر خـدمات :
خاک و کود دادن به چمن ها : سطح چمن کاری خصوصاً شیبدار در اثر آبیاری معمولاً فرسایش یافته و خاک فواصل بوته ها شسته میشود که لازم است هر ساله در فصل پائیز و زمستان کلیه سطح چمن کاری با قشر نازکی از مخلوط خاک زراعی و کود پوسیده دامی سرند شده پوشیده شود که این امر علاوه بر پر کردن ناهمواریها موجب تقویت و رشد متناسب چمن ها خواهد شد .
درختان و درختچه های داخل قطعات چمن کاری میبایست مرتباً هرس و آرایش شوند تا نور مناسب به چمن های بستر کاشت برسد .
به منظور تهویه بهتر خاک و فعال کردن ریشه ها ضروری است با استفاده از شن کش یا ماشین آلات مخصوص سطح چمن ها شن کش شده و حتی سوراخ هائی در خاک ایجاد شود .
نگهداری گـل و گلکاری :

آماده سازی کاشت : خاک بستر کاشت میبایست با مخلوطی از خاک رودخانه به علاوه کود پوسیده دامی مهیا شده و بستر کاشت کاملاً هموار و تسطیح گردد .
نشاء های فصل میبایست از گونه های مرغوب اصلاح شده و در بسیاری موارد از نوع پاکوتاه انتخاب شوند .
کاشت نشاء های فصل به صورت ردیفی و با نظم خاص انجام شود .
انجام آبیاری مستمر و مرتب نشاء های کاشته شده به هنگام صبح و عصر
اجرای عملیات حذف علف های هرز و وجین آنها به طور مستمر
حذف گلهای خشک شده نشاء ها در زمان گلدهی و با هدف تولید گل بیشتر
افزودن و حفظ یک لایه کود حیوانی پوسیده در بستر نشا کاریها
مبارزه با آفات و امراض گیاهی در صورت مشاهده بر روی اندامهای گلها و گیاهان
تعویض به موقع نشاهای فصلی با نشانهای جدید
واکاری و جانشین کردن نشاها و گلهای جدید به جای گلهای از بین رفته
بذر گیری از گلها در فصول مختلف
ایجاد خزانه جهت تهیه نشاء انواع گلها، درختچه ها و درخت
نگهداری گـلکاریهای دائمی ماننـد رزهـا ، درختچـه هـای زینتی :
آبیاری مرتب و روزانه در فصل بهار و تابستان و پائیز ( با توجه به گرمی و سردی هوا و نزولات آسمانی خواهد بود ) .
قطع گلهای پژمرده به منظور تولید و دوام بیشتر گلها
افزودن کود شیمیایی در فصول بهار و تابستان به منظور تحریک گلدهی
کند و کوب در فصل زمستان و افزودن کود دامی پوسیده
حذف پاجوش و شاخه های اضافی در تمام سال
هرس و آرایش بوته ها و حذف شاخه های خشک و بیمار ( لازم به ذکر است هرس تمام درختچه ها یکسان نبوده و به همین لحاظ درختچه هایی که گلهای آنها بر روی شاخه ها یکساله ظاهر میشوند بعد از زمان گلدهی هرس میشوند ) .
هرس و آرایش درختچه هائیکه به عنوان دیواره سبز میباشد همانند ناترک و شمشاد و . . . میبایست با نظم و ترتیب خاص به اجرا گذارده شوند.
هرس درختچه هائیکه به جهت زیبائی و فرم دهی آنها در تمام طول سال انجام میگیرد میباید توسط افراد متخصص و تعلیم دیده انجام گیرد تا ضمن و دوام عمر گیاه زیبایی لازم را دارا باشد .
کاشت و نگهداری گلهای پیازی تقریباً همانند گلهای دائم مندرج در بند (ج) است و فقط هر ساله پیازها و ریزومها در پائیز از خاک خارج شده پس از خشک کردن و ضد عفونی در محل مناسب که فاقد نور و رطوبت باشد تا فصل کاشت نگهداری میشوند همچنین استفاده از گیاهان پیازی در قطعات و حاشیه های کناری فصلی جهت ترکیب بهتر توصیه میگردد .
نگهداری جنگل و درختکاری : (آبیاری درختان برحسب نوع و بافت خاک متفاوت با تقویم زیر میباشد):
آبیاری درختان در خاکهای رسی شنی در فصل بهار و تابستان هفته ای یکبار خواهد بود .
آبیاری در خاکهای شنی رسی در فصل بهار و تابستان ۴ تا ۵ روز یکبار خواهد بود .
آبیاری در خاکهای رسی در فصل بهار و تابستان ۱۰ تا ۱۲ روز یکبار خواهد بود .
دوره تناوب آبیاری درختان مسن بیشتر از درختان جوان خواهد بود .
در فصل پائیز و زمستان درختان به آبیاری خیلی کم و یا اصلاً احتیاج ندارند .
آبیاری درختان میبایست در ساعات خنکتر شبانه روز انجام شود .
هـرس و قطـع سر شاخـه های خشک :
هرس درختان معمولاً در فصل زمستان ( فصل خواب درختان ) انجام میشود و این امر با توجه به گونه گیاهان متفاوت خواهد بود ( لازم به ذکر است که محل قطع و بریدن شاخه های هرس شده بایستی به صورت مورب بوده و با چسب باغبانی پوشانده شود .
درختچه هائی مانند دارائی ختمی چینی، ناترک نیاز به هرس فرم دهی (آرایش) دارند.
حذف تنه جوش و پاجوش و قطع سر شاخه های خشک و آلوده به آفات و امراض در تمام طول سال الزامی است .
سر شاخه های هرس شده میبایست به فوریت از محل خارج شوند .
وجین علف های هرز :
وجین علف های هرز از بستر کاشت درختان و انتقال آنها به خارج از محوطه درختکاری الزامی است .
واکاری :
واکاری و کاشت درختان جدید جای درختان خشک شده .
اصلاح نهرها :
اصلاح نهرها و جوی پشته ها و طشتکها جهت ایجاد آبخور مناسب برای درختان .
سمپاشی :
سمپاشی درختان برعلیه آفات و بیماریهای گیاهی با سموم مناسب (تهیه سموم مورد نیاز بعهده کارفرما میباشد)
کند و کوب :
کند و کوب کردن خاک بستر درختان در فصل پائیز و زمستان و افزودن کود پوسیده دامی به حد کفایت .
نظافت :
نظافت کامل بستر درختان از هر گونه ضایعات و خصوصاً علفهای خشک و برگهای خزان و جلوگیری از بروز آتش سوزی
حریق و آتش سوزی :
در صورت وقوع حریق و آتش سوزی در قطعات درختکاری و جنگل کاری چنانچه کارشناسان سازمان آتش نشانی علت حریق را سهل انگاری و عدم پیشگیری های لازم بدانند مسئولیت خسارت وارده به عهده پیمانکار است .