مهریه بخشی از منزل مسکونی مانند دو دانگ آن هر زمان که زوج خریداري کند

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو

هرگاه زوج هنگام انعقاد عقد نکاح به صورت عادي یا به موجب شرط ضمن عقد نکاح متعهد شود چنانچه در آینده ملکی خریداري کند، بخشی از آن را به زوجه انتقال و تملیک کند، آیا چنین تعهدي با توجه به اینکه موضوع آن هنگام عقد، مجهول، نامعین و غیرموجود است، قانونی و صحیح است یا آن که به سبب تعهد بر امري مجهول و غیرمعلوم، باطل است؟ در صورتی که قائل به بطلان چنین تعهدي باشیم، آیا تعهد زوج مشمول ماده 1100 قانون مدنی خواهد بود و زوجه مستحق مهرالمثل است یا اینکه ماده مذکور فقط شامل مال غیرمنقول موضوع مهریه می‎شود؟
در فرض سوال که به عنوان مهریه بخشی از منزل مسکونی مانند دو دانگ آن هر زمان که زوج خریداري کند، قرار داده شده است، به نظر می‎رسد مقصود زوجین آن است که زوج باید دو دانگ از منزلی را که براي سکونت خود و خانواده خریداري می‎کند، به زوجه تملیک کند. با وجود این، تشخیص مصداق با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و قصد مشترك طرفین حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‎کننده است.حمایت

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.