ویژگی ها و خدمات موسسه

الف) ویژگی ها:

۱ – خروج رسیدگی ها از بخش حاکمیتی و دولتی بودن قضاوت و استقلال عمل داور منتخب و مورد اعتماد طرفین
۲ – دخالت مستقیم اراده طرفین در انتخاب داور ( حق انتخاب قاضی)

۳ – داشتن مجموعه قواعد منعطف و دارای بیشترین آزادی عمل برای طرفین دعوی در حل اختلافات حادثه
۴ – استقلال و خودگردان بودن نظام داوری

۵ – عدم وجود قوانین دست و پاگیر و آزادی عمل در عدم رعایت تشریفات خاص قانونی

۶ – عدم احتمال افشای اسرار طرفین دعوی

۷ – امکان ایجاد سازش بطوری که قریب پرونده ها با تلاش داوران با سازش حل و فصل گردیده و منتج به صدور رای داوری نمی گردد

۸ – سرعت بالای رسیدگی به پرونده ها

۹ – دقت بالای داوران در رسیدگی به پرونده ها به دلیل محدود و تخصصی بودن موضوعات

۱۰- رسیدگی تخصصی ( غالب موضوعات مربوط به امور خاص تجاری و صنعتی و … می باشد)

۱۱ حل و فصل اختلافات در فضایی آرام و دوستانه و بدون تشریفات موجود در محاکم قضایی

ب) خدمات:

۱ – پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضایی به عنوان اولین و مهمترین هدف، با ارائه مشاوره های حقوقی و تخصصی و یا تنظیم صحیح قراردادها در چهارچوب قانونی و عرف و رویه تجاری

۲- حل وفصل مسائل و اختلافات حادثه بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی ( با توافق طرفین در اعطای صلاحیت داوری به مرکز)

۳ – در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد، تلاش برای حل اختلافات حادثه بین طرفین دعوی از طریق صلح و سازش

۴ – در صورت عدم حصول نتیجه از طریق صلح و سازش، رسیدگی به اختلافات و صدور رای داوری

۵ – اقدام به انعقاد قرارداد جهت ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص حقیقی- حقوقی- شرکتها- کارخانجات و موسسات و…

۶ – سرعت بالای رسیدگی در پرونده ها، تعهد به رسیدگی به پرونده های حداکثر ظرف ۳ ماه (برای سخت ترین و پیچیده ترین پرونده ها) مستند به آیین نامه داخلی موسسه حقوقی و داوری ( سرعت بالای رسیدگی در پرونده ها)

۷ – به کار گیری نهایت دقت با نگاه تخصصی در رسیدگی به پرونده ها با استفاده از حقوقدانان اهل فن و تجربه