شرایط بدهی و آثار قرارداد رهن

1397/03/19 مدیر سایت 0

دیده بان هشتم : ممکن است قانون، برای هر قراردادی شرایطی در نظر بگیرد. قرارداد رهن هم از این قاعده مستثنا نیست و دین یا بدهی هم که برای آن رهن داده می‌‌شود، باید شرایطی داشته باشد بنابراین نمی‌‌توان برای [ادامه مطلب]