قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مورد اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم تعزیری

1396/12/02 مدیر سایت 0

ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اعلام داشته در مورد اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم تعزیری، چنانچه سنشان ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی باشد، دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده ۸۸ را در نظر [ادامه مطلب]