جزئیات حقوقی طلاق در صورت ازدواج با اتباع خارجی

1394/03/02 مدیر سایت 0

جزئیات حقوقی طلاق در صورت ازدواج با اتباع خارجی طبق ماده 963 قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین زوجین، چنانچه زوجین تبعه یک دولت نباشند، زوجه تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. قوانین کشور ما در مورد طلاق [ادامه مطلب]