اعمال کیفیات مشدده و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرایم

1397/03/05 مدیر سایت 0

اعمال کیفیات مشدده و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرایم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲) و همچنین اعمال کیفیات مخفّفه که در متن کیفرخواست مورد تقاضای دادستان قرار گرفته‌اند، موجب تغییر درجات جرایم ارتکابی بر اساس ماده [ادامه مطلب]