زندگی بازی است

1396/11/15 مدیر سایت 0

گاهی ما ناخودآگاه از قدرت تجسم خلاق علیه خود استفاده می کنیم. در یکی از کتاب هایم به نام «قدرت هدیه خداوند به انسان» که گزیده ای از الهامات و تفکرات خانم فلورانس اسکادل شین می باشد داستان دو زن [ادامه مطلب]