انواع تخلفات بانکی

1402/12/03 مدیر سایت 0

بحث داغ این روزها پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، شرایط اعطای تسهیلات غیر قانونی بانکهاست. ما در موسسه حقوقی سپهر عدالت گستر پارسایان به این موضوع خواهیم پرداخت که این دغدغه تا چه حدی در قوانین پیش بینی [ادامه مطلب]