ضرورت اجرای ۹۷۱ حکم صادرشده توسط تأمین اجتماعی

1396/11/14 مدیر سایت 0

رییس دیوان عدالت اداری، گفت: ۹۷۱ پرونده مربوط به تأمین اجتماعی در اجرای احکام دیوان عدالت اداری است که بیشتر آن‌ها مربوط به سال ۹۵ است که از این مجموعه خواسته‌ایم تا پایان سال همه این احکام اجرا شوند. حجت [ادامه مطلب]