تشریح شرایط تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل

1396/11/14 مدیر سایت 0

یکی از دغدغه‌های همیشگی فعالان عرصه فناوری اطلاعات تفکیک هزینه‌های اینترنت داخل از بین‌الملل و تقویت اینترنت داخلی بوده است، در همین راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح اقدامات خود در تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل بر لزوم [ادامه مطلب]