مرجع اولیه رسیدگی به جـرم رانـندگی بـدون گواهینامه وسیله نقلیه

1400/01/21 مدیر سایت 0

نظر به وجود رویه و اختلاف‎نظرهاي گوناگون درخصوص مرجع اولیه رسیدگی به جـرم رانـندگی بـدون گواهینامه وسیله نقلیه، خواهشمند است در این خصوص راهنمایی کنید. با توجه به ذکر مطلق «جرایم رانندگی» در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی [ادامه مطلب]