نگاه ویژه به حقوق شهروندی 

1400/05/30 مدیر سایت 0

نگاه ویژه به حقوق شهروندی  حسام الدین برومند   برخی جریانات سیاسی با ژست حقوق شهروندی ضربات سنگینی به حقوق مردم زدند. از حقوق شهروندی دم زدند و خود را «حقوقدان» نام نهادند ولی دولتشان هیچ کار مفیدی درباره حقوق [ادامه مطلب]