شرایط ممنوع الخروج همسر بعد از صدور حکم اعسار و تقسیط

1396/12/02 مدیر سایت 0

شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی وی رفع اثر می‌شود یا خیر؟ صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع‌الخروجی زوج توسط [ادامه مطلب]