بزه خیانت در امانت

1400/06/13 مدیر سایت 0

آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟ 1- اسناد تجاری که به‎عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می‌گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است. مثلا سند تجاری که جهت تضمین پرداخت اقساط وام [ادامه مطلب]