چه در یک رابطه باشید چه نباشید، دوست‌داشتنی هستید

1397/04/23 مدیر سایت 0

زیبا بودن یعنی اینکه خودتان باشید. نیازی نیست که دیگران تاییدتان کنند. خودتان باید خودتان را بپذیرید. ممکن است تنها باشید. ممکن است یاری که همیشه کنارتان بود و حتی خودتان را آماده ازدواج با او کرده بودید، ترکتان کند. [ادامه مطلب]