رابطه حقوقی ازدواج و تابعیت در دایره قانون

1394/03/04 مدیر سایت 0

رابطه حقوقی ازدواج و تابعیت در دایره قانون وقتی پای ازدواج به میان می‌آید قوانین و مقررات فراوانی وجود دارد حالا اگر یکی از طرف‌های ازدواج خارجی باشد، مقررات کمی بیشتر می‌شوند و البته اگر زن ایرانی قصد ازدواج با [ادامه مطلب]