رابطه میان وکیل و موکل

1396/11/23 مدیر سایت 0

دیده بان هشتم : اقرار وکیل علیه موکل خود، مطابق قانون، منشا اثر نبوده و قابل توجه و ترتیب اثر نیست. طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، [ادامه مطلب]