قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

1393/03/22 مدیر سایت 0

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شماره861/42 ۱۳۹۰/۱/۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه ‌‌شماره 43949/24924 مورخ 7/8/1382 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی [ادامه مطلب]