راي دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان

1400/03/05 مدیر سایت 0

به موجب ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در مواردي که راي دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‎هاي مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‎هاي دیگر [ادامه مطلب]

تخریب مال

1394/03/02 مدیر سایت 0

تخریب مال جرم تخریب در عرف و حقوق جزا با یکدیگر متفاوت است. در عرف تخریب یک مال عبارت است از ورود خسارت به آن یا از بین بردن کل آن در حالی که در حقوق کیفری جرم تخریب معنای [ادامه مطلب]