چرا باید از سبک زندگی سخن گفت؟

1396/12/02 مدیر سایت 0

نویسنده: عطاءالله بیگدلی ما آن‌گونه که زندگی می‌کنیم، هستیم؟ سبک زندگی، روئی‌ترین و ظاهری‌ترین جلوه حیات ما است، ما هر روز برنامه‌ایی داریم، کارهائی می‌کنیم، در ساختمان‌هائی زندگی و کار خود را سامان می‌دهیم، لباسی می‌پوشیم و غذائی می‌خوریم، به [ادامه مطلب]

سبک زندگی پرانتز باز

1396/12/02 مدیر سایت 0

نویسنده: ابوذر ذاکر پرسش‌هایی در باب زندگی مشهور است هرجا بروید آسمان همین رنگ است. شب که شد آسمان را که نگاه کردم، آسمان جدیدی دیدم. رنگش با آسمان تهران خیلی فرق داشت. حتی شکل و نقشش. آسمان این‌همه ستاره [ادامه مطلب]

نظام حقوقی برای کدام زندگی؟

1396/12/02 مدیر سایت 0

نویسنده: سید مهدی محسنی* طرح پرسش رابطه‌ی نظام حقوقی و سبک زندگی اشــــاره اصل ارتباط نظام حقوقی با سبک زندگی، و تأثیر نظام حقوقی بر سبک زندگی چندان محل نزاع نیست؛ هرچند شرح و تفصیل و توجه‌دادن به آن سخت [ادامه مطلب]