چگونه می‌توان جلوی سوء استفاده از سند گمشده واحد مسکونی را گرفت؟

1402/07/06 مدیر سایت 0

 سند املاک و واحدهای مسکونی از جمله اسناد مهمی هستند که باید از دزدیده شدنشان مراقبت کرد. اگر یک سند ملک از بین برود یا دچار آتش‌سوزی شود می توان به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه کرد تا سند [ادامه مطلب]