آشنایی با شرایط تجدیدنظرخواهی برای اعتراض به آرای قضایی

1397/03/19 مدیر سایت 0

دیده بان هشتم : تجدیدنظرخواهی به معنای درخواست رسیدگی مجدد به رأی صادرشده توسط یک دادگاه بوده و یکی از رایج‌ترین شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آرا وجود دارد. تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند و دادگاهی که [ادامه مطلب]