صادرات کالا

1393/06/08 مدیر سایت 0

* صادرات کالا * در آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي صادرات به دو دسته تقسيم شده است . 1- صادرات قطعي 2- صادرات موقت صادرات قطعي عبارت است از كالائي كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج [ادامه مطلب]