آشنایی با مراحل طلاق توافقی

1396/10/02 مدیر سایت 0

یکی از مهم ترین وقایع زندگی انسان ازدواج است که البته در بعضی موارد به جدایی و طلاق منجر می‫شود. «طلاق» واژه‌ای است که این روزها زیاد می‫شنویم ولی شاید همه به مسائل جزئی آن آشنا نباشند. قبل از آنکه [ادامه مطلب]

مهار و کاهش طلاق های توافقی با راه اندازی مراکز مشاوره

1396/09/02 مدیر سایت 0

یکی از انواع طلاق که در سال های گذشته رشد بسیاری داشته و امروز نه تنها در صدر دعاوی خانواده بلکه در رده چهارم خواسته‌های حقوقی قرار گرفته، طلاق توافقی است؛ طلاقی که بنابر اذعان مسئولان و کارشناسان امر، بیشتر [ادامه مطلب]