به پسری که قبل از ازدواج علاقه داشتم تمایل پیدا کرده ام!!

1397/01/08 مدیر سایت 0

شوهرم بد اخلاق است و دست بزن دارد. به پسری که قبل از ازدواج علاقه داشتم تمایل پیدا کرده ام. نمی دانم چه کنم!! سوال کاربر  زنی ۲۲ ساله‌ام، شوهرم بسیار بددهن است وگاهی دست بزن دارد، این رفتارش باعث [ادامه مطلب]