جزئيات كامل قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

1394/03/13 مدیر سایت 0

به گزارش فارس، قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب اسفند سال 89 مجلس شوراي اسلامي با چاپ در روزنامه رسمي كشور، از 15 روز ديگر در كشور اجرايي مي‌شود. قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي از سوي رئيس جمهور به وزراي [ادامه مطلب]