قرار نظارت قضایی چیست؟

1400/05/30 مدیر سایت 0

قرار نظارت قضایی چیست؟   قرارهای نظارت قضایی یکی از قرارهای مقدماتی یا تصمیماتی هستند که مراجع قضایی در پرونده‎های کیفری می‎گیرند تا در عین حال که آزادی متهم را سلب نمی‎کنند، بتوانند به وسیله آن، وی را در اختیار [ادامه مطلب]