اعمال ۴۰۰ هزار ساعت مجازات جایگزین حبس

1397/01/28 مدیر سایت 0

معاون دادگستری استان کرمانشاه از پیشتازی این استان در صدور و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس خبر داد. دانیال هودرجی از پیشتازی این استان در صدور و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه از سال ۹۳ اعمال [ادامه مطلب]