برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

1393/06/08 مدیر سایت 0

نهاد رياست جمهوري- وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت دادگستري- وزارت اطلاعات – وزارت بازرگاني- وزارت امور خارجه- وزارت كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور   هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/12/1382 بنا به پيشنهاد شماره 88/16/ك مورخ 16/2/1382 نهاد [ادامه مطلب]