مهریه بخشی از منزل مسکونی مانند دو دانگ آن هر زمان که زوج خریداري کند

1400/08/15 مدیر سایت 0

هرگاه زوج هنگام انعقاد عقد نکاح به صورت عادي یا به موجب شرط ضمن عقد نکاح متعهد شود چنانچه در آینده ملکی خریداري کند، بخشی از آن را به زوجه انتقال و تملیک کند، آیا چنین تعهدي با توجه به [ادامه مطلب]

آیا مطالبه مجدد مهریه پس از بخشش آن امکانپذیر است؟

1397/08/12 مدیر سایت 0

برای بخشیدن مهریه نیازی به دادگاه نیست، حتی در صورتی که زن مهرش را به وسیله یک دست‌خط با امضا و اثر انگشت ببخشد، این تعهد از گردن داماد برداشته می‌شود اما در مواردی امکان مطالبه مجدد مهریه وجود دارد. [ادامه مطلب]

استقلال اقتصادی و زنانی که «مهریه بالا» را در کنار «حق طلاق» می‌خواهند

1396/10/03 مدیر سایت 0

یک جامعه شناس معتقد است: در گذشته این مردان بودند که طلاق می‌خواستند. افزایش حضور زنان در جامعه و بدست آوردن استقلال مالی، آمار طلاق‌هایی که از طرف زنان صورت می‌گیرد را ۷۰ درصد بالا برده و طلاق‌های عاطفی به [ادامه مطلب]

قانون از ازدواج مجدد می‌گوید

1393/08/01 مدیر سایت 0

در اجراء این شرایط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه مافی‌الغباله را بذل نماید.از سوی دیگر، با استناد به حدیث نبوی ”الطلاق بید من اخذ بالساق“ حق طلاق منحصربه زوج است. اما طبق ماده ۸ قانون حمایت [ادامه مطلب]

قانون ازدواج و طلاق

1393/07/20 مدیر سایت 0

قانون ازدواج و طلاق فصل اول – درخواستگاری ماده ۱۰۳۴ – هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمی توان خواستگاری نمود. ماده ۱۰۳۵ – وعده از دواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین [ادامه مطلب]

نگاهي به بخشنامه ها و قوانين ومقررات دفاتراسنادرسمي

1393/06/11 مدیر سایت 0

  نگاهي به بخشنامه ها و قوانين ومقررات دفاتراسنادرسمي   تهيه و تنظيم : قاسم صانعي فر                راهنما ی فهرستها               عنوان                                           صفحه 1-قانون تسهیل وآئین نامه                                                      3 الی9                                                                                                   2-مقررات دفترخانه                                                              10الی19     [ادامه مطلب]