نگاهی به موارد فسخ نکاح

1398/07/20 مدیر سایت 0

    مواردی که منجر به فسخ ازدواج می‌شود، به سه دسته عیوب، تدلیس و تخلف از شرط صفت تقسیم می‌شود که رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. برای طلاق باید تشریفاتی خاص انجام داد، مثل [ادامه مطلب]