تخلیه به دلیل انتقال به غیر

1399/10/03 مدیر سایت 0

مقالات ثبت شده دکتر هانیه اخوان در کنگره بین المللی حقوقی – فقهی – علوم انسانی – اسلامی و روانشناسی در سطح سخنرانی عنوان مقاله : تخلیه به دلیل انتقال به غیر ((دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای [ادامه مطلب]

تحلیلات در بیع

1399/10/03 مدیر سایت 0

مقالات ثبت شده دکتر هانیه اخوان در کنگره بین المللی حقوقی – فقهی – علوم انسانی – اسلامی و روانشناسی در سطح سخنرانی   عنوان مقاله : تحلیلات در بیع ((دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای درعلوم انسانی [ادامه مطلب]