قانون نظام وظیفه

1396/01/27 مدیر سایت 0

وزارت کشور قانون خدمت وظیفه عمومی که درجلسه روزیکشنبه ۲۹/۷/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۸/۸/۱۳۶۳ به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره ۶۴۶۹/۱مورخ ۱۲/۸/۱۳۶۳ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد. نخست [ادامه مطلب]

جزئيات كامل قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

1394/03/13 مدیر سایت 0

به گزارش فارس، قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب اسفند سال 89 مجلس شوراي اسلامي با چاپ در روزنامه رسمي كشور، از 15 روز ديگر در كشور اجرايي مي‌شود. قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي از سوي رئيس جمهور به وزراي [ادامه مطلب]