قانون توهین و افتراء

1395/10/13 مدیر سایت 0

توهین و افترا به اشخاص یکی از رفتارهایِ قبیحی میباشد که قانون خوشبختانه آن را پیش بینی نموده و در سوی دفاع از ارزش های اخلاقی برایِ آنان مجازات تعیین کرده است. از آنجایی که عصرِ دادگستری خصوصی که در [ادامه مطلب]

مرسولات غیرقابل قبول (ممنوعات)

1395/08/09 مدیر سایت 0

۱٫ کلیات ۱-۱ مرسولاتی که حائز شرایط مندرج در کنوانسیون و آیین‌نامه‌ها نباشند، قابل قبول نیستند. مرسولات ارسالی به قصد فریبکاری یا با نیت پرهیز از پرداخت کامل هزینه‌های مربوطه نیز قابل قبول نیستند. ۱-۲ استثنائات مربوط به ممنوعات ذکر [ادامه مطلب]

مقررات گمرکی مربوط به ورود کالاهای مسافران و ایرانیان مقیم خارج از کشور

1395/08/09 مدیر سایت 0

مقررات گمرکی مربوط به ورود کالاهای مسافران و ایرانیان مقیم خارج از کشور : الف )ماده ۵۸آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی : باستناد ماده ۵۸آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی  اسباب سفر و اشیاءشخصی مسافر در موقع حرکت خود [ادامه مطلب]

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

1395/08/04 مدیر سایت 0

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر رادارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین [ادامه مطلب]

اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1395/07/20 مدیر سایت 0

اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱       در اجرای مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ [ادامه مطلب]