زنجیر کردن کوچه های عمومی – بررسی قانونی بودن بستن کوچه‌های اختصاصی

1397/07/15 مدیر سایت 0

زنجیر کردن کوچه های عمومی : برای جلوگیری از سرقت و به اصطلاح تامین امنیت کوچه‌‌ها، در برخی از محله‌های شهر با بستن زنجیر در ورودی کوچه و استقرار اتاقک‌های نگهبانی رو به رو شده‌ایم. از منظر حقوقی، در ارتباط [ادامه مطلب]