«گواهی تجرد» چرا و چگونه صادر می شود؟

1396/11/21 مدیر سایت 0

دیده بان هشتم : ازدواج همواره از قدیمی‌ترین و محکم‌ترین پیمان‌های میان انسان می‌باشد. این پیمان که آغاز رابطه‌ای میان دو انسان است، اساس و مبنای بقای بشر نیز به شمار می‌آید، لذا اهمیت آن باعث گردیده تا علاوه بر [ادامه مطلب]